LIDECO vinh dự nằm trong top thương hiệu tiêu biểu giải thưởng Sao vàng đất Việt 2011

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý dành cho thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu Việt Nam hội nhập quốc tế là một trong những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trẻ (DNT) và thanh niên Việt Nam, được…