Được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.

  • Thời gian: 7h – 11h30′, thứ bảy, ngày 19/11/2016.
  • Địa điểm: Phòng khám bệnh viện 354 (tầng 2).

Đề nghị các phòng, ban bố trí công việc để CBCNV đến khám sức khỏe đầy đủ.

Chú ý:

– Sáng ngày 19/11 không ăn sáng để làm các xét nghiệm.

– Các đơn vị, cá nhân tự túc phương tiện đi lại

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đã ký

Nguyễn Văn Ninh

Trả lời