• Tháng Tư

    24

    2018
  • 61
  • 0

THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
File CBTT đính kèm

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Latest Posts
Most Viewed
Text Widget

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida Vehicula Dolor

© Copyright 2018 Lideco