Giải bóng đá mini – LIDECO năm 2011

Thiết thực chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và để tạo cơ hội giao lưu giữa các đơn vị trực thuộc công ty, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các CBCNV, phát triển phong trào thể thao, rèn luyện thân thể trong CBCNV, Công đoàn Công ty Cổ phần Phát triển Đô…

Details