Thông tin dự án

  • Quy mô dự án: 22,5 ha
  • Tổng mức đầu tư: 794 tỷ đồng
  • Đất công trình công cộng: 8.961 m2
  • Đất hỗn hợp: 9.861 m2
  • Đất trường học: 24.878 m2
  • Đất cây xanh đơn vị ở: 4.592 m2
  • Đất ở: 89.079 m2
  • Đất xây dựng bãi đỗ xe: 6.062 m2