Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2016

Được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty. Thời gian: 7h – 11h30′, thứ bảy, ngày 19/11/2016. Địa điểm:…

Details