Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm Bà: NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 1/11/2017. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP…

Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty: Nghị quyết số: 20/2016/NQ-HĐQT-LIDECO về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hỗn hợp Dịch Vọng để thực hiện “Công trình hỗn hợp kinh doanh dịch vụ…

LIDECO và Vietinbank Tây Hà Nội ký thỏa thuận Hợp tác toàn diện

Chiều 12/1 tại Hà Nội, VietinBank Tây Hà Nội và Công ty Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT Lideco, ông Vũ Gia Cường – Tổng Giám đốc Lideco, ông Lê Đức Thọ – Tổng…