Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

Thông báo của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt như sau: –         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014 –         Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014 –         Lý do và mục đích: Chi…

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 02 năm 2014, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã ký quyết định số 01/HĐQT-CT và số 02/HĐQT-CT về việc bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc là: Ông Nguyễn Hồng Khiêm – hiện đang giữ chức vụ Trưởng BQLDA KĐTM Bắc Quốc Lộ 32…