skip to Main Content

Thông báo về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Minh Tuân – Phó Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Đỗ Huy Khải – Phó phòng Kế toán giữ chức vụ trưởng phòng Kế toán – Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

Back To Top