skip to Main Content

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm xin thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12.
Nội dung thay đổi: Mã hóa ngành nghề kinh doanh theo quy định.
DKKD

Back To Top