skip to Main Content

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 02 năm 2014, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã ký quyết định số 01/HĐQT-CT và số 02/HĐQT-CT về việc bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc là: Ông Nguyễn Hồng Khiêm – hiện đang giữ chức vụ Trưởng BQLDA KĐTM Bắc Quốc Lộ 32 và Ông Lê Minh Tuân – hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

[sdm_download id=”40547″ fancy=”0″]

Back To Top