skip to Main Content

Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

Thông báo của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt như sau:
–         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014
–         Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
–         Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt
–         Nội dung cụ thể:
+         Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
+         Trong đó: Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 là 5%/ mệnh giá
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 5%/ mệnh giá
–         Thời gian thực hiện: 25/12/2014
–         Địa điểm thực hiện:
+         Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+         Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm – Tầng 2A, tòa nhà N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 25/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Back To Top