skip to Main Content

Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau:
– Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018.
– Ngày dự kiến tiến hành đại hội: 21/04/2018.
– Địa điểm tiến hành đại hội: HĐQT sẽ thông báo sau.
– Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
Chi tiết nghị quyết

Back To Top