skip to Main Content

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:
1. Thời gian: 7h30 Thứ Bẩy ngày 21/4/2018.
2. Địa điểm: Phòng 309, Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
• Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
• Báo cáo của tình hình hoạt động Ban TGĐ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
• Báo cáo của Ban Kiểm soát
• Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
• Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
• Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017
• Kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT2018
• Tờ trình thay đổi mô hình quản trị – kiểm soát của Công ty
• Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 6, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
• Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2018
• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng
4. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty: http://lideco.vn kể từ ngày 5/4/2018.
Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (Mẫu gửi kèm) về văn phòng công ty trước 16h00 ngày 19/4/2018 theo địa chỉ sau:
Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm
Địa chỉ: Tầng 2A – Tòa No9B1 – KĐTM Dịch Vọng – Cầu Giấy – HN
Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58) Fax: 024.22214134 Email: lideco@lideco.vn
Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào hồi 7h30 và xin vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước của người ủy quyền (bản sao).
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM:
Thư mời tham dự Đại Hội
Chương trình Đại Hội
Giấy Ủy quyền tham dự Đại Hội
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Thư ứng cử/ đề cử
Giấy ủy quyền ứng cử
Mẫu Sơ yếu lý lịch
Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị
Đơn từ nhiệm của Ban kiểm soát
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo của ban Kiểm soát
Báo cáo của Tổng giám đốc
Kết quả sản xuất kinh doanh 2017
phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức, thù lao HĐQT 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức, thù lao HĐQT 2018
Phương án bổ sung vốn đầu tư dự án 2018
Tờ trình thay đổi mô hình quản trị và kiểm sooát Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 6
Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
Thuyết minh Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty theo nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
Dự thảo Quy chế quản trị Công ty
Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thưởng niên 2018
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu tử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Back To Top