skip to Main Content

CBTT Thoái vốn tại Công ty LIDECO 8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêmquyết định thoái toàn bộ phần vốn góp 5.100.000.000 đồng tương đương với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lideco 8 với giá trị thoái vốn là: 2.550.000.000 đồng.

Đồng thời HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm quyết định thôi cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm tại Công ty CP LIDECO 8 gồm các ông có tên sau đây sau khi Công ty CP LIDECO 8 hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm:

  • Ông Vũ Gia Cường – PCT HĐQT & Tổng giám đốc Công ty
  • Ông Nguyễn Văn Ninh – UV HĐQT & Phó Tổng giám đốc Công ty.
Back To Top