skip to Main Content

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 7h30 Thứ Bẩy ngày 20/4/2019
 2. Địa điểm: Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội.

Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

 • Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018
 • Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm tới.
 • Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
 • Phương án cổ tức 2018
 • Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2019
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 • Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2019
 • Bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ: Tầng 2A – Tòa No9B1 – KĐTM Dịch Vọng – Cầu Giấy – HN

Điện thoại: 024.22214124 (ext: 58)   Fax: 024.22214134   Email: lideco@lideco.vn

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019.

 1. Thư mời tham dự Đại hội.
 2. Chương trình Đại hội.
 3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 4. Mẫu Sơ yếu lý lịch
 5. Thông báo đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 6. Mẫu Giấy ủy quyền ứng cử/ đề cử chức danh thành viên HĐQT.
 7. Thư ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT
 8. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết,Phiếu bầu cử
 9. Quy chế làm việc của Đại Hội
 10. Quy chế đề cử/ ứng cử/ bầu cử
 11. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
 12. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng phát triển 2019-2024.
 13. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
 14. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh 2018
 15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 16. Phương án huy động vốn để đầu tư dự án năm 2019
 17. Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT 2018 và kế hoạch 1 số chỉ tiêu kinh doanh, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT 2019.
 18. Thông tin ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 19. Biên bản Đại hội
 20. Nghị quyết Đại hội
 21. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
Back To Top