LIDECO vào Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2012

Ngày 22//10/2013, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế – Tổng Cục Thuế chính thức công bố Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013- Bảng Xếp hạng V1000 nhằm biểu dương, tôn vinh…