Các quỹ thuộc VFM mua mạnh SJS và NTL

cac quy thuoc vfm mua manh sjs va ntl

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) (bao gồm cả VFMVF1, VF2 và VFMVF4) mua ròng hơn 930.000 cổ phiếu SJS và hơn 800.000 cổ phiếu NTL trong 8 tháng. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã trở thành cổ đông lớn của CTCP […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01