THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN
Quyết định của HĐQT về việc đưa các sản phẩm của dự án “Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long“ ra kinh doanh.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Quyết định của HĐQT về việc đưa các sản phẩm của dự án “Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long“ ra kinh doanh.

Thông tin toàn bộ quyết định tại đây

VỊ TRÍ DỰ ÁN
viVietnamese
khu do thi lideco 01