NTL: Sau kiểm toán, LN ròng năm 2011 tăng 10,7 tỷ đồng

Bia thong bao ntl

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140,1 tỷ đồng, tăng 11,59 tỷ đồng so với 128,51 tỷ đồng công bố trước đó. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh 2011 hợp nhất đã qua kiểm toán. Sau kiểm toán, doanh thu thuần của […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01