NTL: Sau kiểm toán, LN ròng năm 2011 tăng 10,7 tỷ đồng

ntl 305 gdkhq nhan co tuc dot 2 nam 2010 bang co phieu ty le 100

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140,1 tỷ đồng, tăng 11,59 tỷ đồng so với 128,51 tỷ đồng công bố trước đó.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo kết quả kinh doanh 2011 hợp nhất đã qua kiểm toán.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của công ty giảm từ 620,17 tỷ đồng còn 573,48 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 127,33 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ từ 84,45 tỷ đồng còn 83,75 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140,1 tỷ đồng, tăng 11,59 tỷ đồng so với 128,51 tỷ đồng công bố trước đó.

LNST năm 2011 sau kiểm toán đạt 103,75 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 95,9 tỷ đồng, tăng 10,7 tỷ đồng so với mức 85,21 tỷ đồng trước kiểm toán.

Hải An

Theo Trí Thức Trẻ/NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01