AGR Signals – Tín hiệu lướt sóng cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

– Trong khung dài hạn, NTL đã tạo đỉnh quanh vùng 26-27 và điều chỉnh mạnh về vùng 22. Đây là giai đoạn mà NTL liên tục kiểm định vùng hỗ trợ để hình thành khung tích lũy với thanh khoản thấp. Đây là trạng thái phù hợp của một nhịp chỉnh cho xu hướng […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01