AGR Signals – Tín hiệu lướt sóng cổ phiếu NTL

– Trong khung dài hạn, NTL đã tạo đỉnh quanh vùng 26-27 và điều chỉnh mạnh về vùng 22. Đây là giai đoạn mà NTL liên tục kiểm định vùng hỗ trợ để hình thành khung tích lũy với thanh khoản thấp. Đây là trạng thái phù hợp của một nhịp chỉnh cho xu hướng dài hạn.
– Sau khi tạo nền ngắn quanh vùng hỗ trợ và tỏ ra vững vàng với biến động tiêu cực của thị trường, NTL đã có phiên bật tăng mạnh mẽ với khối lượng cao, đồng thời vượt lên khỏi nhóm đường MA ngắn hạn, mở ra kỳ vọng hình thành nhịp tăng mới hướng về vùng đỉnh lịch sử.

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01