Quyết định thay đổi niêm yết của HSX

Bia Quyet dinh thay doi niem yet

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

viVietnamese
khu do thi lideco 01