Quyết định thay đổi niêm yết của HSX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01