Báo cáo phân tích cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

MBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTL với giá mục tiêu 24,400 đồng trên cơ sở: (i) việc đẩy mạnh bán sản phẩm tại dự án Bắc Quốc Lộ 32 sẽ tạo ra lợi nhuận sau thuế khoảng 600 tỷ đồng trong hai năm 2020-2021, (ii) dự án Bãi Muối, Hạ Long sẽ tạo ra […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01