Báo cáo phân tích cổ phiếu NTL

MBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTL với giá mục tiêu 24,400 đồng trên cơ sở: (i) việc đẩy mạnh bán sản phẩm tại dự án Bắc Quốc Lộ 32 sẽ tạo ra lợi nhuận sau thuế khoảng 600 tỷ đồng trong hai năm 2020-2021, (ii) dự án Bãi Muối, Hạ Long sẽ tạo ra lợi nhuận thuần khoảng 700 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023, (iii) dự án KĐT mới Dịch Vọng dự kiến sẽ triển khai xây dựng vào cuối năm 2021 nếu điều kiện GPMB thuận lợi, và (iv) cơ cấu tài chính lành mạnh với cổ tức tiền mặt đều đặn.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01