Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Bia Tai lieu DHDCD nam 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:   Quyết định của HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội Quy chế Đại hội Quy chế bầu cử Thư mời tham dự Đại hội Chương trình Đại […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01