Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

MBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTL với giá mục tiêu VND 30.100. Chúng tôi dự phóng LNST 2021 tăng ~13% n/n nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án: (i) Bắc QL32 với ~2ha đất, và (ii) 1 phần dự án KĐTM Bãi Muối. MBS ước tính Dự án Bãi Muối, […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01