Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu NTL

MBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTL với giá mục tiêu VND 30.100. Chúng tôi dự phóng LNST 2021 tăng ~13% n/n nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án: (i) Bắc QL32 với ~2ha đất, và (ii) 1 phần dự án KĐTM Bãi Muối. MBS ước tính Dự án Bãi Muối, Hạ Long sẽ tạo ra lợi nhuận thuần khoảng 700 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023. Cần lưu ý rằng NTL là DN sở hữu cơ cấu tài chính lành mạnh cùng với khả năng chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn ở mức cao. DN dự kiến cổ tức 2021 vào khoảng VND 2.500/CP.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01