Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ntl lideco dai hoi co dong

Quyết định của HĐQT Công ty về thời gian, địa điểm, nội dung ĐH Giấy mời và chương trình ĐH Mẫu giấy ủy quyền kham khảo Quy chế tổ chức Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo hoạt động của Ủy […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01