NTL, BHS, DRL: Chi cổ tức bằng tiền mặt

cash1

DRL đạt mức chi cao nhất với 20% cho đợt 2/2014. Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm – NTL) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 21/11/2014. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 và chi trả cổ tức năm […]