NTL, BHS, DRL: Chi cổ tức bằng tiền mặt

cash1

DRL đạt mức chi cao nhất với 20% cho đợt 2/2014.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Nhà Từ Liêm – NTL) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 21/11/2014.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, trong đó mỗi đợt là 5%. Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến 5/12 và 25/12/2014.

HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) cũng vừa thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2014 với 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả dự kiến 31/12/2014 và 27/1/2015. Trước đó, DRL đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 3,84% bằng tiền mặt, tương đương 384 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong ngày hôm nay, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) cho biết sẽ chia cổ tức niên độ 2014 (nửa năm, từ 1/1/2014 đến 30/6/2014) với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Ngày chốt quyền và thời gian thanh toán dự kiến 8/12 và 22/12/2014.

Đan Nguyên

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01