Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

Ngày 26/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1092/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

–          Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014

–          Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014

–          Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

–          Nội dung cụ thể:

+          Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)

+          Trong đó: Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 là 5%/ mệnh giá

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 5%/ mệnhgiá

–          Thời gian thực hiện: 25/12/2014

–          Địa điểm thực hiện:

+          Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+          Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm – Tầng 2A, tòa nhà N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 25/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01