Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Ngày ĐKCC: 14/01/2021. Ngày thanh toán 27/01/2021 Tỷ lệ thực hiện 15% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Chi tiết nghị quyết 5+