NTL: Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01