Công bố thông tin về quyết định nghỉ hưu của Phó TGĐ Nguyễn Hữu Lập

Ngày 01/10/2022, HDQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã trao quyết định số 21/CBTT-LIDECO-2022 về việc nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGĐ Công ty. Theo đó, ông Lập sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/10/2022.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm: Công bố thông tin về quyết định nghỉ hưu của Phó TGĐ Nguyễn Hữu Lập

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01