Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần như sau:

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01