NTL: Asiavantage đăng ký mua 350.000 cổ phiếu và bán 300.000 cổ phiếu

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 18/7/2010.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Asiavantage Global Limited đăng ký mua 350.000 cổ phiếu và đăng ký bán 300.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.150.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,01% lên 1,2 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,32%.

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư từ ngày 18/6 đến 18/7/2010.
Theo Hose
T.H

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01