NTL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Mai

 Nguyễn Thị Mai báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01