NTL: Nghị quyết HĐQT thông qua KQKD năm 2014 và KHKD năm 2015

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01