QĐ của HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán – trực thuộc HĐQT

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán thuộc HĐQT như sau:

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01