NTL: LNTT 6 tháng hợp nhất đạt 70,8 tỷ đồng, giảm 77,9% so với cùng kỳ

ntl q2 dat 142 ty dong lntt giam 95 so voi cung ky

Doanh thu thuần giảm 44,1%; lãi hoạt động tài chính giảm 79,8% là những yếu tố quan trọng tác động đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (MCK: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng hợp nhất. Theo đó,

Trong quý II, NTL đạt 183,8 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận gộp đạt 40,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 22,4 tỷ đồng. So với quý II/2010, doanh thu thuần giảm 60,86%; lợi nhuận gộp giảm 87,1%; lợi nhuận thuần giảm 92,9%. Quý II/2010, chi phí tài chính của NTL là âm 1,1 tỷ đồng, năm 2011, chi phí tài chính là 37,2 tỷ đồng trong đó lãi vay 577 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 94,36% so với quý II/2010; lợi nhuận sau thuế đạt13,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 11,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 277,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 87,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 74,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 70,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 50,7 tỷ đồng,giảm 78,8% so với cùng kỳ năm 2010. EPS theo NTL 6 tháng đạt 797 đồng/CP.

Một số chỉ tiêu chính:

NTL: LNTT 6 tháng hợp nhất đạt 70,8 tỷ đồng, giảm 77,9% so với cùng kỳ (1)
T. Sam
Theo Hsx
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TIN BÀI LIÊN QUAN

viVietnamese
khu do thi lideco 01