Lideco (NTL) báo lãi quý 1/2022 tăng trưởng 171% so với cùng kỳ

lideco slide

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã CK: NTL) đã công bố BCTC quý 1/2022. Cụ thể, trong kỳ doanh thu thuần đạt 87,8 tỷ đồng tăng 75,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí giá vốn hàng bán tăng thấp hơn ở mức 22,6% nên lợi nhuận gộp […]

NTL: Báo cáo tài chính quý 4/2021

Bia Bao cao ntl

NTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp BCTC Qúy IV năm 2021

viVietnamese
khu do thi lideco 01