Nghị quyết của HĐQT chấp thuận giao dịch với bên liên quan

Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của HĐQT chấp thuận giao dịch với bên liên quan về việc cho thuê 02 lô Dịch vụ thương mai 03, 04 tại TTTM và siêu thị CC2, DA khu đô thị mới Bắc quốc lệ 32 – Hoài Đức – Hà Nội.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01