NTL: Ông Lê Minh Quân (TV. BKS) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu NTL

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: ông Lê Minh Quân
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: thành viên BKS
  • Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 565.040 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (bán): 150.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 415.040 cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 15/09/2008 đến 31/12/2008

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01