NTL: Vợ ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGĐ đăng ký bán 50.000 cổ phiếu NTL

Ngày 13/08/2008, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau: :

– Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

– Mã chứng khoán giao dịch: NTL

– Chức vụ tại tổ chức niêm yết: ủy viên HĐQT

– Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 911.920 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (mua): 100.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.011.920 cổ phiếu

– Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 15/08/2008 đến 31/12/2008

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01