• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Đinh Quang Chiến – ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NTL

  Ngày 13/08/2008, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau: :

  – Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

  – Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  – Chức vụ tại tổ chức niêm yết: ủy viên HĐQT

  – Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 911.920 cổ phiếu

  – Số lượng cổ phiếu thông báo giao dịch (mua): 100.000 cổ phiếu

  – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.011.920 cổ phiếu

  – Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

  – Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 15/08/2008 đến 31/12/2008

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01