NTL: Ông Đinh Quang Chiến – ủy viên HĐQT đã mua 28.960 cổ phiếu NTL

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

– Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

– Mã chứng khoán giao dịch: NTL

– Chức vụ tại tổ chức niêm yết: ủy viên HĐQT

– Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 427.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 28.960 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 455.960 cổ phiếu

– Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/3/08 đến 29/6/08

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01