• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Ông Đinh Quang Chiến – ủy viên HĐQT đã mua 28.960 cổ phiếu NTL

  Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) như sau:

  – Tên người thực hiện giao dịch: ông Đinh Quang Chiến

  – Mã chứng khoán giao dịch: NTL

  – Chức vụ tại tổ chức niêm yết: ủy viên HĐQT

  – Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 427.000 cổ phiếu

  – Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 28.960 cổ phiếu

  – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 455.960 cổ phiếu

  – Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/3/08 đến 29/6/08

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01