Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 02 năm 2014, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã ký quyết định số 01/HĐQT-CT và số 02/HĐQT-CT về việc bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc là: Ông Nguyễn Hồng Khiêm – hiện đang giữ chức vụ Trưởng BQLDA KĐTM Bắc Quốc Lộ 32…